6 practici recomandate pentru gestionarea coerentă a activelor hardware IT

6 practici recomandate pentru gestionarea coerentă a activelor hardware IT

Necesitatea de a armoniza prioritățile concurente

Pe măsură ce afacerile evoluează, cererea pentru experiențe de servicii mai bune crește exponențial, iar operațiunile de servicii trebuie să țină pasul cu această cerere. În plus, în timp ce se confruntă cu provocări globale precum turbulențele economice în curs și deficitul de talente în domeniul IT, afacerile trebuie să obțină mai mult cu investițiile lor existente în IT. De la furnizarea de active IT și valorificarea centrelor de date până la asigurarea disponibilității serviciilor în întreaga regiune, o strategie coezivă de gestionare a activelor hardware IT poate ajuta afacerile să stăpânească arta acestei echilibrări.

Gestionarea activelor hardware implică în mod obișnuit descoperirea, inventarierea, urmărirea și gestionarea activelor hardware IT precum routere, switch-uri, servere și stații de lucru pe parcursul ciclurilor lor de viață. Pentru a oferi experiențe de servicii remarcabile, afacerile trebuie să asigure o disponibilitate ridicată a acestor active hardware IT fundamentale. Iată șase modalități de a le guverna eficient în întreaga organizație.


O singură sursă de informații cu descoperirea multimodală

Afacerile valorifică o gamă largă de active hardware (inclusiv IT și non-IT), componentele asociate și consumabile. Acestea pot include active precum laptopuri, centre de date cu servere multiple, rețele, routere și switch-uri. Atunci când echipele IT se bazează pe instrumente și foi de calcul vechi, detaliile despre activele hardware IT pot fi răspândite, necesitând eforturi manuale pentru a le menține actualizate și ducând la inconsistențe și izolări de date.

În organizațiile mari și în modelele de lucru hibride, activele hardware IT nu mai sunt limitate la granițele corporative tradiționale, deoarece sunt distribuite pe întreg globul și pot depăși rețeaua corporativă. În această situație, mecanismele manuale împiedică echipele IT să adune informații precise. De asemenea, echipele ar putea să nu poată descoperi simultan mai multe active hardware IT, întârziind eforturile de inventar.

Având în vedere această complexitate, afacerile pot utiliza următoarele metode de descoperire multimodală pentru a automatiza și asigura colectarea completă a informațiilor:

 • Scanări bazate pe agent
 • Scanări fără agent (bazate pe probă)
 • Scanări de domeniu
 • Scanări de rețea
 • Scanări distribuite ale activelor
 • Scanări de coduri de bare și coduri QR
 • Scanări RFID
 • Integrare cu Microsoft Configuration Manager, anterior cunoscut sub numele de Microsoft System Center Configuration Manager

Cu descoperirea automată, echipele IT pot economisi timp și efort, permițându-le să-și concentreze atenția asupra sarcinilor critice pentru misiunea lor. În plus, prin utilizarea descoperirii multimodale, afacerile pot armoniza diversele metode de scanare între ele. Ele pot captura detaliile activelor hardware IT în interiorul și în afara rețelei corporative. Prin acest procedeu, afacerile pot inventaria extensiv activele hardware IT și le pot gestiona dintr-o consolă centrală, minimizând astfel izolările de date.


Fluxuri de lucru vizuale pentru activele hardware IT

Cu toate activele IT descoperite și contabilizate, următoarea provocare cu care echipele IT se confruntă este gestionarea activelor IT disponibile de la achiziție până la eliminare, în scopul de a-și optimiza utilizarea pe întreaga durată a acestui proces pentru un ROI maxim. În organizațiile mari cu infrastructuri complexe unde se gestionează mai multe tipuri de active IT, este important să se documenteze ciclul de viață ideal al fiecărui tip de activ și să se pună în practică în întreaga organizație pentru o utilizare mai bună.

O afacere poate standardiza strategiile sale de gestionare a activelor în întreaga organizație cu cicluri de viață personalizate pentru active. Cu acestea, poate documenta procese unice pentru diverse tipuri de produse, asigurând consistența pe tot parcursul procesului. Constructorii vizuali de fluxuri de lucru fără cod pot fi folosiți pentru a guverna parcurgerea stărilor secvențiale ale activelor. Mai mult, o afacere poate automatiza diverse acțiuni, cum ar fi:

 • Colectarea informațiilor relevante, cum ar fi utilizatorii asociați, siturile, departamentele și altele, pe parcursul ciclului de viață al activului.
 • Menținerea informațiilor corespunzătoare pentru părțile interesate prin notificări contextuale despre alocarea activelor.
 • Executarea funcțiilor personalizate pentru a actualiza starea unui activ în instrumentele de monitorizare a rețelei atunci când activul trece într-o stare specifică.

Prin urmare, afacerile pot ghida echipele IT să efectueze acțiunile corecte, asigurând respectarea proceselor și minimizarea devierilor. Cu acest lucru, afacerile reușesc să optimizeze utilizarea activelor și să reducă costurile IT.

Acoperiți breșele de securitate cu operațiuni IT și audituri periodice ale activelor hardware IT.

Atunci când afacerile gestionează numeroase active hardware IT pe întreg globul și în spațiile de lucru hibride, ar putea întâmpina dificultăți în urmărirea informațiilor critice. Hardware-ul și firmware-ul învechite, versiunile învechite ale sistemelor de operare și software-ului, vulnerabilitățile existente cunoscute, configurațiile implicite slabe, lipsa criptării, dispozitivele furate, riscurile din lanțul de aprovizionare și mecanismele inadecvate de monitorizare afectează adesea echipele IT, extinzând vectorii de amenințare la securitate. În plus, peisajul IT al unei organizații ar putea fi presărat cu active hardware IT neverificate, necontabilizate, fantomă și zombie, crescând posibilitatea amenințărilor la securitate, precum și implicațiile de conformitate și legale. Prin urmare, echipele IT trebuie să-și apere fortăreața IT prin închiderea breșelor de securitate.

Afacerile pot stabili reguli cu strategii proactive pentru a depăși vulnerabilitățile de securitate. De exemplu, activele IT care rulează versiuni vulnerabile de software sau sisteme de operare pot fi identificate în avans și puse în carantină față de restul rețelei sau actualizate după cum este necesar. La fel, echipele IT pot remedia lacunele de securitate în gestionarea activelor lor hardware prin:

 • Inventarioarea periodică a activelor hardware IT.
 • Actualizarea patch-urilor de securitate.
 • Actualizarea hardware-ului la cele mai recente versiuni.
 • Utilizarea configurațiilor sigure conform practicilor optime din industrie.
 • Folosirea criptării puternice.
 • Implementarea unor controale de acces stricte.
 • Permițând controlul la distanță al dispozitivelor pentru rezolvarea incidentelor.
 • Integrarea cu soluții de monitorizare pentru detectarea comportamentului anormal.

De asemenea, echipele IT pot rămâne în fruntea auditurilor urmărind informații esențiale precum:

 • Proprietarul activului.
 • Locația.
 • Departamentul.
 • Detaliile modelului hardware.
 • Detaliile software-ului instalat.
 • Extinderea utilizării activului.
 • Permisiunile de acces.
 • Starea activului.
 • Licențele asociate.

Mai mult, echipele IT pot profita de descoperirea multimodală pentru a verifica activele hardware IT în interior și în afara rețelei, urmărind prezența lor fizică pentru a combate activele necontabilizate. În plus, echipele IT pot descoperi produsele la end-of-life pentru a închide breșele de securitate.

Asigurați servicii consistente cu integrări contextuale și hărți de dependențe.

Afacerile întreprind adesea diverse operațiuni de service pentru a maximiza timpul de funcționare a serviciilor. Pe de o parte, pot rezolva incidente majore de disponibilitate prin monitorizarea utilizării CPU, a capacității de stocare și a configurațiilor de rețea. Pe de altă parte, pot face upgrade la servere periodic pentru a aborda astfel de incidente. Fără o privire de ansamblu asupra IT-ului lor, ar putea efectua acțiuni contradictorii, crescut riscurile afacerii și timpul de nefuncționare. De asemenea, ar putea să nu poată identifica cauza principală a problemelor, conducând la experiențe de serviciu nesatisfăcătoare.

Deciziile bine informate sunt facilitate prin analiza dependențelor subiacente. În plus, operațiunile de service cu integrări bogate pot fi activate dintr-o consolă centrală. Pentru a permite afacerilor să investigheze mai profund, hărțile de dependențe trebuie să furnizeze informații relevante și contextuale, incluzând:

 • Serviciile critice pentru afacere.

 • Elementele de configurare (CIs) care susțin aceste servicii.

 • Echipele critice pentru afacere implicate.

 • Operațiunile de service asociate, cum ar fi incidente, servicii, probleme, modificări și lansări.

 • Programul de nefuncționare. Afacerile trebuie să se asigure că marchează activele critice ca CIs și să personalizeze relațiile de activ pentru a se potrivi cerințelor lor. În plus, ar trebui să creeze un ecosistem IT armonios prin exploatarea integrărilor cu aplicații native și externe care susțin:

 • Managementul dispozitivelor finale.

 • Monitorizarea rețelelor.

 • ITOps.

 • Managementul accesului.

 • Suport la distanță. Cu astfel de integrări, organizațiile pot efectua diverse acțiuni legate de activele hardware IT, cum ar fi monitorizarea dispozitivelor de rețea și programarea de upgrade-uri.

Optimizați cheltuielile IT prin urmărirea centralizată a detaliilor financiare, achizițiilor și contractelor activele hardware IT.

Atunci când afacerile gestionează achizițiile de active utilizând e-mailuri și foi de calcul, parcugerea prin volume mari de date devine copleșitoare. Acest lucru poate duce la estimări incorecte ale costurilor, un exces de active hardware IT și alocarea incorectă a resurselor critice. Mai mult, detaliile costurilor operaționale suportate pentru întreținerea activelor hardware IT pot fi răspândite, măresc costul total de proprietate. O lipsă de claritate asupra costurilor de depreciere poate duce la planificarea ineficientă a bugetelor IT. În plus, cu centre de cost multiple în întreaga organizație, achizițiile de active hardware IT necoordonate adesea duc la scăderea controlului cheltuielilor IT.

Afacerile ar trebui să utilizeze o consolă centrală pentru a urmări detaliile financiare și pentru a guverna lanțul lor de aprovizionare în gestionarea achizițiilor de active și contracte. Pot gestiona achizițiile de active hardware IT prin:

 • Proiectarea fluxurilor de lucru de aprobare cu mai multe niveluri.
 • Urmărirea detaliilor facturilor și plăților.
 • Comunicarea cu furnizorii și menținerea părților interesate informate.
 • Înregistrarea achizițiilor în diferite departamente și situri.
 • Suportarea mai multor valute ale furnizorilor.

De asemenea, afacerile ar trebui să captureze detaliile contractelor asociate cu activele hardware IT pentru a asigura o întreținere mai bună și pentru a prelungi durata de viață a activelor. Pot urmări informații precum:

 • Furnizorii de contracte.
 • Durata contractelor.
 • Reînnoiri.
 • Relațiile între contracte.
 • Activele și siturile asociate.
 • Costul total al contractelor.
 • Utilizarea contractului.
 • Comunicarea cu părțile interesate.

În plus, afacerile trebuie să-și optimizeze cheltuielile IT urmărind detalii financiare precum:

 • Costul de achiziție.
 • Costul de operare.
 • Costul de depreciere.
 • Costul total de proprietate.

De asemenea, prin împrumutul activelor existente utilizatorilor și urmărind detaliile stocurilor de active, afacerile pot optimiza utilizarea activelor și, astfel, achiziționarea activelor hardware IT.

Urmăriți indicatorii cheie de performanță (KPI) cu rapoarte vizuale și panouri de control.

Date discordante furnizate de instrumente vechi pot masca imperfecțiunile în practicile de gestionare a activelor hardware IT în întreaga organizație. De exemplu, echipele IT ar putea să nu înregistreze timpul mediu dintre eșecurile consecutive ale activelor hardware IT. Atunci când astfel de active hardware IT defecte sunt utilizate în operațiuni de service fără analiză retrospectivă, incidentele repetate pot duce la experiențe nesatisfăcătoare. Prin urmare, echipele IT trebuie să se adâncească pentru a corecta slăbiciunile în întreaga organizație.

Afacerile pot utiliza analiza avansată alimentată de inteligență artificială, panouri de control în timp real și rapoarte detaliate care consolidează metricile într-un singur loc central în întreaga organizație. Este necesar să monitorizeze metrici legate de inventarul de active, starea activelor, gestionarea lanțului de aprovizionare și detaliile financiare pentru a obține o privire de ansamblu asupra stării gestionării activelor hardware IT. Iată câteva aspecte pe care afacerile ar trebui să le monitorizeze:

I. Managementul achizițiilor

 • Achiziții pe sit, centru de cost, categorie, stare și altele.
 • Detalii despre achiziții întârziate.
 • Timpul de livrare al furnizorilor.
 • Rezumatele achizițiilor.

II. Managementul contractelor

 • Contracte după tip, furnizor, sit și altele.
 • Rezumatele contractelor.
 • Contracte care se apropie de expirare.

III. Managementul inventarului

 • Distribuția activelor după sit, regiune, tip de produs și altele.
 • Stările activelor.
 • Active sub contracte.
 • Active sub mentenanță.
 • Expirarea împrumuturilor de active.

IV. Metrici operaționale

 • Timpul mediu de reparare.
 • Timpul mediu dintre eșecuri.
 • Timpul mediu până la eșec.
 • Eficiența generală a echipamentelor.

V. Managementul conformității

 • Stații de lucru auditate și neauditate.
 • Conformitatea licențelor.

În plus, afacerile pot vizualiza aceste metrici cu reprezentări grafice pentru a distinge rapid informațiile critice și a lua decizii bine informate. Prin exploatarea capacităților avansate de inteligență artificială, afacerile pot prezice tendințe pe baza analizei datelor trecute pentru a lua decizii strategice. De asemenea, echipele IT pot beneficia de flexibilitatea de a genera rapoarte personalizate pentru a urmări KPI-urile în funcție de cerințele lor.

Transformați haosul în măiestrie cu ServiceDesk Plus

Creșteți eficiența prin exploatarea capacităților de gestionare a activelor IT strâns legate de achiziții și contracte în platforme ITSM precum ServiceDesk Plus pentru a gestiona constant activele hardware IT în întreaga organizație.

Share on facebook
Share on linkedin

Contact

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com

  Cart